Strona internetowa dla firmy Kosiec z Wieprza k. Żywca została stworzona w oparciu o zaawansowany system do zarządzania treścią - Drupal 8, który umożliwia pracownikom firmy Kosiec tworzyć treści na stronie w wielu językach, m.in. polskim, angielskim i francuskim. Klient ma ambicje o zasięgu międzynarodowym, a strona www ma pomóc w dotarciu do większej liczby odbiorców w wielu krajach europejskich.